• شما می توانید از طریق این صفحه هر گونه پیشنهاد، انتقاد و درخواستی که دارید را با رصدخانه ابوریحان بیرونی در میان بگذارید.

  برای نوشتن انتقاد و پیشنهاد نوشتن نام و نام خانوادگی و مشخصات تماس ضروری نبوده و در صورت تمایل می توانید انتقاد و یا پیشنهاد خود را بدون درج مشخصات برای کادر رصدخانه ارسال فرمایید.

  همچنین می توانید انتقاد،‌پیشنهاد و یا درخواست خود را به صورت فایل بارگذاری کرده و یا در قسمت در نظر گرفته شده برای هرکدام بنویسید.

  توجه داشته باشید که داشتن معرفی نامه‌ی رسمی جهت ثبت درخواست از طرف سازمان‌ها الزامی است.

 • انتقاد و پیشنهاد

  • شما می توانید انتقاد یا پیشنهاد خود را به صورت یک فایل در این قسمت بارگذاری کنید
   فایل ها را به اینجا بکشید
   انواع فایل های مجاز : pdf, docx, jpg, png.
  • شما می توانید انتقاد یا پیشنهاد خود را در این قسمت بنویسید.
  • 12 + 2 =
 • درخواست

  • شما می توانیددرخواست خود را به صورت یک فایل در این قسمت بارگذاری کنید بارگذاری نامه رسمی برای سازمان ها الزامی است.
   فایل ها را به اینجا بکشید
   انواع فایل های مجاز : pdf, docx, jpg, png.
  • شما می توانید درخواست خود را در این قسمت بنویسید.
  • 11 − 6 =