یکی از مهم‌ترین برنامه‌های رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی، ترویج علم نجوم در بین افراد جامعه است. برگزاری بازدیدها با هدف آشنایی علاقه‌مندان با دانش نجوم و محیط علمی رصدخانه انجام می‌پذیرد. علاقه‌مندان می‌تواننداز طریق سامانه پیامکی زیر درخواست خود را برای بازدید از رصدخانه ثبت نمایند. لطفا پس از ثبت نام، نام و شماره ملی خود را به شماره ۰۹۲۲۱۰۸۷۳۲۶ ارسال فرمایید.

برنامه بازدید های عمومی شامل قسمت های زیر می باشد:

  • سمینار آموزشی
  • بازدید از ساختمان رصدخانه
  • بازدید از گنبد و تلسکوپ اصلی رصدخانه
  • آموزش صور فلکی و رصد آسمان شب با تلسکوپ