رویدادها

 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان: ‫‫ارتباط پیمانه‌ها و ساختارهای فازی در سیستم‌های ترکیبی

  سخنران: مهدیس قدرتی ( مرکز فیزیک نظری آسیا و اقیانوسیه ، کره جنوبی )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  I will first introduce several measures for the correlations of mixed systems in the boundary field theories and discuss their dual holographic bulk geometries. In particular, I will discuss the behaviors of mutual information, entanglement of purification and complexity of purification for two strips in BTZ backgrounds and also in the charged and massive background cases. Then, I will discuss our new results in applying these measures for studying the phase diagrams of confining models. I also briefly discuss the connections between mixed correlation measures and holographic bulk reconstruction tools. Finally, in short, I explain the new results of applying mixed correlation measures in studying the phase structures in the Hawking radiations of black holes.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان: ‫‫مروری بر موضوع انرژی تاریک و نظریه گرانش اصلاح‌شده

  سخنران: کاژوهارا بامبا( دانشگاه فوکوشیما، ژاپن )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  In this presentation, in the former part, we review on the issue of dark energy, namely, the late-time cosmic acceleration. There are two representative approaches to resolve it. One is to introduce an unknown energy component, the so-called dark energy. The other is to consider the modification of the gravity theory, i.e., general relativity, on large scales. In the latter part, we present our recent related work on modified gravity. In particular, we explore a dynamical analysis in terms of new expansion-normalized variables for homogeneous and anisotropic Bianchi-I spacetimes in $f(R)$ gravity in the presence of anisotropic matter. It is demonstrated that with a suitable choice of the evolution parameter, the Einstein's equations are reduced to an autonomous 5-dimensional system of ordinary differential equations for the new variables. Furthermore, by making the autonomous analysis of the vacuum solutions for the power-law forms of $f(R)$, we show that the dynamics can be solved exactly, and that only for the case of $R^2$, there exists a stable de Sitter solution (the solution of the Starobinsky inflation).

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان: ‫‫اجرام فشرده ستاره‌ای هیجان‌انگیز

  سخنران: بهزاد اسلام‌پناه( دانشگاه مازندران )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  Walter Sydney Adams reported the first evidence of a white dwarf (B Sirius) at the Mount Wilson Observatory in 1915. Then Chandrasekhar found a maximum mass for a non-rotating white dwarf, approximately 1.44 ( is the sun's mass). Neutron stars are other exciting stellar compact objects with a maximum mass of about 3. These discoveries revealed a new picture of the nature of the last evolutionary stages of massive stars. In this regard, another scenario can be existence for ultra-dense matter. Indeed, under extreme temperatures and pressures, the degeneracy pressure of the neutrons is overcome, and the neutrons are forced to merge and dissolve into their constituent quarks. In this state, a new equilibrium between degeneracy pressure of the quarks and total gravitational collapse is formed. Nowadays, this new equilibrium is proposed to exist in two new classes of stellar compact stars: hybrid star (with quark core surrounded by the hadronic shell) and pure quark star or strange star (in which surface density exceeds nuclear saturation density). The study of these compact objects help to our understanding from our theories of gravity. On the other hand, two compact objects hypothesized in astrophysics have been introduced as alternatives to the theory of black holes. The gravitational vacuum star (gravastar) and dark-energy star are these two compact objects which are proposed by Mazur and Mottola in 2001, and Chapline in 2004, respectively. In this presentation, we want to talk about the properties of these stellar compact objects in General Relativity.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان: ‫‫تاثیر تصحیحات آنتروپی بر تنش‌های کیهان‌شناسی

  سخنران: مهناز اصغری( دانشگاه شیراز )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  بر اساس فیزیک ترمودینامیکی سیاهچاله‌ها رابطه عمیقی میان گرانش و ترمودینامیک وجود دارد. بر پایه این شباهت ویژه می‌توان نشان داد که معادلات میدان اینشتین، یک معادله حالت برای فضا-زمان می‌یاشد. بنابراین اگر کیهان را به عنوان یک سیستم ترمودینامیکی در نظر بگیریم که افق ظاهری آن دارای دما و آنتروپی مشخصی است، حل معادله کلاسیوس روی افق ظاهری کیهان معادلات میدان گرانشی را نتیجه خواهد داد. در شرایطی که آنتروپی نسبت داده شده به افق ظاهری کیهان آنتروپی بکنشتاین-هاوکینگ باشد، معادلات میدان مدل کیهان‌شناسی استاندارد از حل معادله کلاسیوس خاصل خواهد شد. اما همانطور که می‌دانیم مدل استاندارد کیهان‌شناسی دارای مشکلاتی نظیر تنش هابل است. در کار پیش رو، با نسبت دادن آنتروپی تصحیح شده به افق ظاهری کیهان (نظیر آنتروپی سالیس و آنتروپی بارو) معادلات میدان تصحیح شده را از حل معادله کلاسیوس به دست می‌آوریم. سپس با استفاده از داده‌های رصدی، توانایی مدل‌های کیهان‌شناسی سالیس و بارو را در کاهش تنش‌های کیهان‌شناسی بررسی می‌کنیم.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان:غبار میان‌ستاره‌ای در کهکشان‌های دور

  سخنران: آیرین شیوایی( دانشگاه آریزونا، آمریکا )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  غبار یکی از مهم‌ترین و مرموزترین اجزای کهکشان‌ها است. گرچه از نظر جرم، فقط حدود یک درصد از فضای میان‌ستاره‌ای را تشکیل می‌دهد، اما نقش بسزایی در ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی فضای میان‌ستاره‌ای دارد و شکل طیف کهکشان‌ها را در فرابنفش تا فروسرخ تعیین می‌کند. علارغم اهمیتش، دانش ما درباره‌ی ویژگی‌های غبار کهکشانی در انتقال‌به‌سرخ‌های بالا بسیار کم است. در این سخنرانی، درباره بررسی‌های اخیر درباره‌ی غبار در کهکشان‌های دور صحبت می‌کنم. این نتایج عمدتا بر اساس رصدهای انجام شده با تلسکو‌پ‌های کک و آلما است که ويژگی‌های جذبی و نشری غبار را در انتقال‌به‌سرخ‌های ۱ تا ۳، زمانی که کیهان در اوج ستاره‌زایی بوده است، مطالعه می‌کند. در انتها، مرور کوتاهی بر برنامه‌های رصدی آینده‌مان برای بررسی ویژگی‌های غبار و ستاره‌زایی در کهکشان‌های دور با ابزارهای گوناگون تلسکوپ فضایی جیمز وب خواهم داشت.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان:گرانش کوانتومی غیراختلالی، سیاهچاله ها و امواج گرانشی

  سخنران: سعید راستگو( دانشگاه یورک، کانادا )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  It seems that, if quantizing a classical theory of gravity is the correct way of obtaining the theory of quantum gravity, this quantization should be done using nonperturbative methods, so that the resulting theory is valid in all regimes including the ones in which both the spacetime curvature and the quantum effects are large. In this talk I will review loop quantum gravity (LQG) and some of its results regarding the interior of black holes, and gravitational waves. I will also present some results about the black hole obtained using the generalized uncertainty principle (GUP) model and show that they are qualitatively in line with the results from LQG.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان:سیاهچاله‌های چرخان، مولد‌های انرژی قدرتمند در جهان:پدیده تقویت تابش و پایداری سیاهچاله کر محصور شده توسط ماده سیال ناهمسانگرد

  سخنران: محسن خدادی(پژوهشگاه دانشهای بنیادی،تهران )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه۲۷ دی ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  The most important scientific image of 2019 in the astronomical field was undoubtedly the shadow of the 6.5-billion-solar-mass black hole (BH) at the center of the elliptical galax by the Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration. That image made the fact that BHs exist indisputable, so we now know with certainty that they are rotating celestial beings and not theoretical abstractions created by physicists) Einstein in particular!!). The enormous amount of energy trapped in the BH rotation implies a rotational energy comparable to the energy emitted by the brightest quasars. So, it can be a well-motivated candidate to fuel the relativistic jet that originates from the center of the giant elliptical galaxy. As a consequence, the study of different BH energy extraction mechanisms, no longer a science fiction issue rather enjoys some astrophysical justifications. In this direction, one of relevant mechanisms is Superradiance scattering, a radiation enhancement process that takes place in many contexts, ranging from quantum mechanics to astrophysics. According to general theory of relativity BH Superradiance is permitted by dissipation at the event horizon that allows for energy, charge and angular momentum extraction from the vacuum, even at the classical level. In this talk, after a general review of the phenomenon of Superradiance, I develop it along with its secondary issue i.e., instability into an extended framework in which a Kerr BH enclosed by an anisotropic fluid matter includes: dust, radiation, and dark matter. We will see in addition to response of Superradiance amplitude scattering to presence these three types of fluid matters, just dark matter fluid changes the instability regime in favor of stabilization of Kerr BH.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان:مقدمه‌ای بر تاریخ کیهان‌شناسی

  سخنران: هومان مرادپور(مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه۲۰ دی ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  انسان همواره بدنبال کشف و درک جهان پیرامون خود می باشد. داستان آسمان اما، داستانی ویژه است، دست نیافتنی و پر رمز راز. امروزه، به مدد پیشرفت علوم و در سایه کشف معماهای نهفته در دل کیهان، اهمیت تحقیق و بررسی در فضا بیش از پیش احساس می شود. از منظر جریان شناسی، آنچه امروزه کیهان شناسی نامیده می شود، پس از جنگ جهانی دوم متولد شده است و تلاش های قبل از آن، صرفا مقالاتی محدود و حاصل کنجکاوی های شخصی است که عموما مطالعاتی موردی می باشد و در زمان خود از سوی دیگران تعقیب نشده است. با نگاهی به تاریخ علم، مشخص می شود که پاره ایی از سوالات امروزی کیهان شناسی، پرسش های نیاکان ما نیز بوده اند. یکی از زیباترین این موارد، توسط آناکسیماندر یونانی مطرح می شود: چگونه می توان شکل گیری جهان پیچیده را از یک حالت اولیه ساده توضیح داد؟ تلاش برای درک خواص ترمودینامیکی عالم و توسل به مفاهیمی مانند زوال (که همچون افزایش آنتروپی یک پدیده یک سویه است) در توصیف کیهان نیز، اگرچه که از دیدگاه های جاری در کیهان شناسی هستند اما، در تفکرات باستان و علی الخصوص یونان همواره جایگاه ویژه ایی داشته اند. یکی از فیزیکدانان مطرح در این زمینه، پروفسور پادمانابان هستند که متاسفانه 4 ماه پیش فوت کردند. در این سخنرانی، مروری اجمالی بر تاریخ کیهان شناسی خواهیم داشت. در انتها نیز، اشاره ایی کوچک به نقش پروفسور پادمانابان در دیدگاه های مدرن ترمودینامیکی خواهیم کرد.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان:بازبینی دمای هاوکینگ سیاه‌چاله‌ها

  سخنران: محمدحسن وحیدی‌نیا(دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  هاوکینگ در سال ۱۹۷۴ در اثری برجسته نشان داد که اثرات کوانتومی نزدیک افق سیاه‌چاله منجر به تابش گرمایی می‌شود و درواقع سیاه‌چاله‌ها سامانه‌های ترمودینامیکی هستند که می‌توان به آن دما، آنتروپی و ... نسبت داد. بنابر محاسبات هاوکینگ، دمای سیاه‌چاله ها تنها وابسته به ویژگی‌های هندسی افق است و برخلاف آنتروپی و جرم از جزئیات نظریه گرانش مستقل است. از سوی دیگر در سال ۱۹۹۳ رابرت والد با مطالعه دقیق قضیه‌ی نودر در چارچوب یک نظریه عمومی گرانش هموردا (مانند نسبیت عام و تعمیم‌های آن) ضمن اثبات قانون اول ترمودینامیک سیاه‌چاله‌ها، نشان داد که آنتروپی در واقع بار پایسته وابسته به نوعی تقارن است و به جزئیات لاگرانژی نظریه‌ی گرانش وابسته است. در سال‌های اخیر نشان داده شده‌است که رابطه‌ی آنتروپی والد و دمای هاوکینگ برای برخی سیاه‌چاله‌ها در نظریه گرانش هورندسکی (تعمیمی از نظریه‌ی اینشتین در حضور یک میدان اسکالر) با قانون اول ترمودینامیک سازگار نیست. در این سخنرانی بعد از مرور مختصر این مباحث،‌ نشان می‌دهیم که گرچه در رابطه‌ی آنتروپی والد ابهامی وجود دارد اما برای رفع تناقض نیاز است که رابطه دمای هاوکینگ بازبینی شود. درواقع در این دسته‌ از سیاه‌چاله‌های نظریه‌‌ی هورندسکی، سرعت انتشار فوتون و گراویتون یکسان نیست و بنابراین گراویتون متریک موثری برای فضا-زمان تجربه می‌کند. براین اساس رابطه‌ی جدیدی برای دما بدست می آوریم که به ویژگی‌های افق در این متریک موثر وابسته است. برخلاف دمای هاوکینگ، دمای جدید می‌تواند به نظریه وابسته باشد. همچنین نشان می‌دهیم که این دما (به مانند ترمودینامیک) نقش عامل انتگرال‌ساز برای گرما را بازی می‌کند و با قانون اول در سازگاری کامل است. همچنین در شرایطی که سرعت انتشار فوتون و گراویتون یکسان باشد به همان رابطه‌ی هاوکینگ کاهش می‌یابد.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان: هلیسیتی و اسپین امواج گرانشی

  سخنران: سجاد آقاپور(پژوهشگاه دانشهای بنیادی، تهران )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  Gravitational waves emitted from cosmological and celestial entities carry information about their sources. Part of this information is encoded in the angular momentum related properties of these waves. Here we are suggesting a formulation for the helicity, spin and some other angular momentum related quantities of the gravitational field in the linearized regime of GR, based on a duality-symmetric Maxwellian action. I will show how the debatable separation of the angular momentum into intrinsic and orbital parts can be obtained in this formulation. I will comment on the non-local nature of the proposed quantities and the relation to the standard free gravitational (Weyl tensor) field. My talk will be a general overview of this paper:https://doi.org/10.1007/s10714-021-02871-7

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان: آیا سیاهچاله‌های اولیه کاندید خوبی برای ماده تاریک هستند؟

  سخنران: انسیه عرفانی(دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  With the discovery of gravitational waves from merging pairs of massive black holes, the interest in the question of whether Primordial Black Holes (PBHs) could constitute the Dark Matter (DM) has recently been revived. In this talk, I will review different observational constraints on PBHs. I will also explain the different mechanisms for (DM) PBHs formation with a focus on inflation and the excursion set theory.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان: تحول کیهان و گرانش تعمیم‌یافته

  سخنران: سرگی ادینتسو(موسسه تحقیقاتی و مطالعات پیشرفته کاتالونیا، اسپانیا )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  Basic introduction to modified gravity which realistically describes the universe history is given. Theories like F(R) gravity, ghost-free gravity, etc are considered. Special attention is paid to inflation and dark epoch era.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته

اخبار رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی

 • 1400/12/21

  سخنرانی عمومی: اهمیت و روش‌های نوین آموزش علوم

  رصدخانه ابوریحان بیرونی با همکاری دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر، رصدخانه مهر بوشهر، بخش فیزیک دانشگاه شیراز و انجمن‌های علمی نجوم و اخترفیزیک و فیزیک دانشگاه شیراز اقدام به برگزاری سخنرانی حضوری در بخش فیزیک با سخنرانی پروفسور پائولو سرجیو برتونز می‌نماید. این برنامه همچنین از طریق صفحه آپارات رصدخانه ابوریحان بیرونی به صورت مستقیم پخش خواهد شد و پس از برنامه نیز ویدئوی ضبط شده آن بر روی آپارات قابل دسترسی خواهد بود.

  ادامه

 • 1400/11/29

  سخنرانی مشترک: تصویربرداری سه‌بعدی از نانوساختارها با استفاده از برش‌نگاری الکترونی

  رصدخانه ابوریحان بیرونی با همکاری انجمن علمی بخش فیزیک دانشگاه شیراز اقدام به برگزاری این وبینار بین رشته‌ای فیزیکی نموده است. برای شرکت در وبینار می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

  ادامه

 • 1400/10/11

  سخنرانی عمومی: آنچه از تلسکوپ فضایی جیمزوب انتظار داریم

  رصدخانه ابوریحان بیرونی به مناسبت پرتاب تلسکوپ فضایی جیمز وب و برای افزایش آگاهی عموم علاقه‌مندان به این حوزه، اقدام به برگزاری سخنرانی عمومی با حضور جناب آقای دکتر نعمت‌الله ریاضی نموده است. برای شرکت در وبینار از لینک زیر وارد شوید.

  ادامه

 • 1400/08/06

  دوره آموزشی کیهان شناسی برای عموم(رده سنی بالای ۱۶ سال)

  رصدخانه ابوریحان بیرونی در راستای امر ترویج نجوم، اقدام به برگزاری کلاس آموزشی «کیهان‌شناسی برای عموم» نموده است.برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره آموزشی می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

  ادامه

 • 1400/08/05

  دوره آموزشی نجوم مقدماتی کودکان(رده سنی ۷ تا ۱۰ سال)

  رصدخانه ابوریحان بیرونی در راستای امر ترویج نجوم، اقدام به برگزاری کلاس آموزشی «نجوم مقدماتی کودکان» نموده است.برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره آموزشی می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

  ادامه

 • 1400/08/1

  دوره آموزشی عکاسی نجومی مقدماتی

  رصدخانه ابوریحان بیرونی در راستای امر ترویج نجوم، اقدام به برگزاری کلاس آموزشی «عکاسی نجومی مقدماتی» نموده است.برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره آموزشی می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

  ادامه

 • 1400/07/23

  دوره آموزشی نجوم مقدماتی۱

  رصدخانه ابوریحان بیرونی در راستای امر ترویج نجوم، اقدام به برگزاری کلاس آموزشی «نجوم مقدماتی نوجوانان ۱» نموده است.برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره آموزشی می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

  ادامه

 • 1400/07/21

  دوره آموزشی نجوم مقدماتی۱

  رصدخانه ابوریحان بیرونی در راستای امر ترویج نجوم، اقدام به برگزاری کلاس آموزشی «نجوم مقدماتی۱» نموده است.برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره آموزشی می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

  ادامه

 • 1400/07/21

  پخش زنده ماه، مشتری و زحل

  تیم توسعه و ترویج نجوم رصدخانه ابوریحان بیرونی در نظر دارد به جهت درخواست مکرر علاقه‌مندان به آسمان شب و از آنجا که امکان بازدید و رصد حضوری میسر نیست، اقدام به پخش زنده رصد ماه، مشتری و زحل نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه اینستاگرام رصدخانه مراجعه نمایید .

  ادامه

 • 1400/06/03

  دوره آموزشی نجوم مقدماتی۲

  رصدخانه ابوریحان بیرونی در راستای امر ترویج نجوم، اقدام به برگزاری کلاس آموزشی «نجوم مقدماتی۲» نموده است.برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره آموزشی می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

  ادامه

 • 1400/05/11

  دوره آموزشی نجوم مقدماتی کودکان

  رصدخانه ابوریحان بیرونی در راستای امر ترویج نجوم، اقدام به برگزاری کلاس آموزشی «نجوم مقدماتی کودکان » نموده است.برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره آموزشی می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

  ادامه

 • 1400/04/20

  دوره آموزشی نجوم مقدماتی نوجوانان۱

  رصدخانه ابوریحان بیرونی در راستای امر ترویج نجوم، اقدام به برگزاری کلاس آموزشی «نجوم مقدماتی نوجوانان ۱» نموده است.برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره آموزشی می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

  ادامه

 • 1400/04/11

  دوره آموزشی نجوم مقدماتی۱

  رصدخانه ابوریحان بیرونی در راستای امر ترویج نجوم، اقدام به برگزاری کلاس آموزشی «نجوم مقدماتی۱» نموده است.برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره آموزشی می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

  ادامه

 • 1400/02/23

  هفته نجوم سال ۱۴۰۰

  برای افزایش علاقه‌مندی عموم مردم به زمینه نجوم، رصدخانه ابوریحان بیرونی ویژه‌برنامه‌هایی در روزهای پنج‌شنبه، جمعه و شنبه مصادف با ۲۳، ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌نماید. از عموم علاقه‌مندان برای شرکت در این ویژه برنامه دعوت به عمل می‌آید تا به دلیل شرایط موجود، به صورت مجازی در کنار یکدیگر جمع شده و از زیبایی‌های آسمان سخن بگوییم.

  ادامه

 • 99/10/1

  پخش زنده مقارنه سیاره‌ی مشتری و زحل، یک دی ماه ۱۳۹۹

  در تاریخ یک دی ماه ۱۳۹۹ شاهد یکی از مناظر جذاب و دیدنی مقارنه دو سیاره مشتری و زحل بودیم. این رویداد که به دلیل نزدیک شدن ظاهری دو سیاره در آسمان شب، پس از غروب آفتاب قابل مشاهده بود، از طریق صفحه‌ی اینستاگرام رصدخانه ابوریحان بیرونی به صورت زنده پخش شد.
 • 99/03/30

  پخش زنده آخرین خورشیدگرفتگی قرن ۱۴

  یکم تیرماه ۱۳۹۹، بلندترین روز سال، شاهد پدیده‌ی زیبای خورشیدگرفتگی خواهیم بود که آخرین خورشیدگرفتگی قرن حاضر است و تا حدود دو سال دیگر با این پدیده مواجه نخواهیم شد. در تلاشیم تا از لحظات آغازین گرفت خورشید، این رویداد را به صورت زنده و با حضور کارشناسان نجوم و عکاسان نجومی برای شما به نمایش درآوریم و همراه شما باشیم. این پدیده از طریق صفحه‌ی اینستاگرام رصدخانه با نشانی biruni.obs قابل تماشاست.
 • 98/11/9

  برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه نجوم رصدی

  رصدخانه ابوریحان بیرونی در نظر دارد کارگاه دو روزه‌ای در زمینه‌ی نجوم رصدی برای عموم برگزار کند. این کارگاه آموزشی در تاریخ‌های ۱۸ و ۲۵ بهمن ماه برگزار خواهد شد. علاقه مندان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر و یا ثبت نام به سامانه #۱۱۰۰۹۹*۶۶۵۵* مراجعه یا با شماره ۰۹۲۲۱۰۸۷۳۲۶ تماس حاصل فرمایند.
 • 98/10/3

  رصد خورشیدگرفتگی جزئی در رصدخانه ابوریحان بیرونی

  ویژه برنامه رصد خورشیدگرفتگی پنجم دی ماه ۱۳۹۸ در رصدخانه ابوریحان بیرونی برگزار خواهد شد. این برنامه همراه با سخنرانی علمی در مورد این پدیده همراه خواهد بود.. علاقه مندان میتوانند جهت ثبت نام به سامانه #۱۱۰۰۹۹*۶۶۵۵* مراجعه فرمایند.
 • 98/9/26

  ویژه برنامه شب یلدا در رصدخانه ابوریحان بیرونی

  ویژه برنامه شب یلدا در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ در رصدخانه ابوریحان بیرونی برگزار خواهد شد. این برنامه همراه با سخنرانی علمی در مورد این پدیده همراه خواهد بود.. علاقه مندان میتوانند جهت ثبت نام به سامانه #۱۱۰۰۹۹*۶۶۵۵* مراجعه فرمایند.
 • 98/3/1

  اولین ویژه برنامه تدگفتار نجومی

  ویژه برنامه‌ تدگفتار نجومی با موضوع تلسکوپ‌های نوین در تالار حکمت دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

  ادامه

 • 97/5/7

  ماه‌گرفتگی و برگزاری مراسم ویژه در رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی

  جمعه‌ شب پنجم مرداد‌ماه ۱۳۹۷، رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی، همانند بسیاری از مراکز نجومی کشور، میزبان علاقه‌مندان، اساتید و دانشجویان بخش فیزیک دانشگاه شیراز، به مناسبت ماه‌گرفتگی طولانی مدت قرن بود.

  ادامه

 • 97/1/26

  روز جهانی نجوم

  رصدخانه ابوریحان بیرونی، به مناسبت روز جهانی نجوم در روز جمعه ۳۱ فرورودین ماه برنامه‌ی ویژه‌ای در باغ زیبای ارم دارد که از کلیه علاقمندان به نجوم برای بازدید از غرفه رصدخانه و رصد آسمان دعوت به عمل می‌آید.

  ادامه

 • 96/11/1

  شروع بازدیدهای عمومی رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی

  به اطلاع کلیه‌ی دوستداران علم نجوم و شگفتی‌های آسمان می‌رساند که امکان بازدید از رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز از اول بهمن ماه ۱۳۹۶ برای همگان مهیا شده است. علاقه‌مندان می‌توانند در خواست خود را از طریق این وب سایت در زیر مجموعه‌ی ترویج علم ثبت نمایند.

  ادامه

 • 96/8/2

  بازدید از رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی


  به اطلاع کلیه‌ی عموم و علاقه‌مندان می‌رساند که رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی پس از بازگشایی مجدد، از اوایل آذرماه پذیرای بازدیدکنندگان محترم خواهد بود. ثبت درخواست بازدید از طریق سامانه‌ی وب سایت رصدخانه صورت خواهد گرفت که به زودی فعال خواهد شد. از کلیه‌ی علاقه مندان تقاضا می‌شود که در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و آگاه شدن از زمان شروع بازدیدها با پست الکترونیکی رصدخانه تماس حاصل فرمایند. همچنین، رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی در نظر دارد، دوره‌های آموزشی نجوم با گواهینامه‌ی معتبر دوره، برای گروه‌های مختلف ارائه دهد. اطلاع بیشتر در این زمینه نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.
 • 96/7/22

  مراسم چهلمین سالگرد تاسیس رصدخانه ابوریحان بیرونی برگزار شد

  عصر روز چهارشنبه نوزدهم مهرماه ۱۳۹۶، تالار حکمت دانشگاه شیراز پذیرای مهمانان مراسم چهلمین سالگرد تاسیس رصدخانه ابوریحان بیرونی بود. رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی که نقش بسیار زیادی در توسعه‌ی نجوم رصدی در کشور داشته، طی یک سال گذشته، در دست بازسازی بوده است. بازگشایی مجدد آن پس از تعمییرات زیربنایی گسترده، همزمان با برگزاری مراسم چهلمین سالگرد تاسیس آن، شروع فصل جدیدی از برنامه‌های این رصدخانه را نوید می‌دهد.

  ادامه

 • 96/7/4

  آیین چهلمین سالگرد تاسیس رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی


  در آستانه‌ی بازگشایی مجدد رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز بعد از تعمیرات کلی و به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس این رصدخانه، مراسمی با حضور موسسین این مرکز و علاقه‌مندان نجوم در تاریخ ۱۹ مهر ماه برگزار خواهد شد. این رصدخانه‌‌ی در سال ۱۳۵۵ توسط دکتر یوسف ثبوتی و با همراهی دکتر ادوارد فرانسیس گاینن راه‌اندازی شده است. ....

  ادامه

 • 96/2/3

  بازسازی رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی


  رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز پس از سال‌ها دست خوش تغییرات خواهد شد.
  تعمییرات ساختمانی رصدخانه، که از بهمن ۱۳۹۵ شروع شده، تا مهر ماه سال ۱۳۹۶ احتمالا به طول خواهد کشید و بسیاری از مشکلات ساختمانی رصدخانه که در طی سال‌ها انباشته شده بود، در دست مرمت و اصلاح است...

  ادامه

 • 95/12/16

  بازدید پروفسور الکساندر وازدکیس


  در تاریخ ۱۴ و ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۵، پروفسور الکساندر وازدکیس، استاد نجوم موسسه‌ی اخترفیزیک جزایر قناری اسپانیا از رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز دیدار داشتند. در این دیدار، ایشان با محققان و دانشجویان رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی در مورد آخرین نتایج کارهای تحقیقاتی صحبت و تبادل نظر داشتند...

  ادامه

 • 95/6/9

  بازدید مسوول قسمت آموزش و ترویج علم انجمن بین‌المللی نجوم از رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی

  پروفسور جان هرنشاو (prof. John Hearnshaw) ، استاد بازنشسته ي دانشگاه كانتر بوري نيوزيلند و مسؤول قسمت آموزش و ترویج علم انجمن بين المللي نجوم IAU روز نهم شهريور ماه 1395 در سالن كنفرانس بخش فيزيك دانشكده ي علوم دانشگاه شيراز سميناري با عنوان كهكشان راه شيري ارائه نمود كه با استقبال بسيار خوبي از سوي حاضران مواجه گرديد...

  ادامه

سمینارهای هفتگی

 • شانزدهم اسفند ماه ۱۴۰۰

  شانزدهم اسفند ماه ۱۴۰۰

  دوشنبه

  وبینار

  ارتباط پیمانه‌ها و ساختارهای فازی در سیستم‌های ترکیبی
  سخنران: مهدیس قدرتی (مرکز فیزیک نظری آسیا و اقیانوسیه، کره جنوبی)
  شانزدهم اسفندماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

تاریخچه

تاریخچه

رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی از اولین رصدخانه‌ها‌‌ی نجوم حرفه‌ای کشور است که سال‌ها پس از دوران طلایی اسلام ( قرن دوم تا قرن هفتم هجری) در ایران ساخته شده است. (در واقع اولین رصدخانه در سال ۱۳۳۸ برای موسسه‌ی زمین‌شناسی دانشگاه تهران ساخته شد که دارای تلسکوپی کوچک بود و فقط برای رصد خورشید استفاده می شد)…

ادامه

گالری

گالری

تصاویر و ویدئوهای رصدخانه ابوریحان بیرونی که در طی 4 دهه اخیر توسط دانشجویان، محققان و بازدیدکنندگان در این مرکز گرفته شده اند….

ادامه

درباره ما

درباره ما

رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز در سال ۱۳۵۵ تاسیس شد تا مرکزی برای پژوهش و آموزش در زمینه‌ی نجوم و اخترفیزیک کشور باشد. فعالیت‌های رصدخانه در ۴۰ سال گذشته را می‌توان به دو گروه پژوهشی و آموزشی تقسیم کرد. پژوهش‌های رصدخانه را می‌توان به دو گروه مشاهداتی و نظری دسته‌بندی کرد…

ادامه

Contact Us

Biruni Observatory, Eram Square, Shiraz University
Shiraz 71454, Iran

Phone : +98 (0)71 3626-9422
Phone : +98 (0)71 3613-4327
Fax : +98 (0)71 3646-0839