خبر: بازدید مسوول قسمت آموزش و ترویج علم انجمن بین‌المللی نجوم از رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی


پروفسور جان هرنشاو (prof. John Hearnshaw) ، استاد بازنشسته ي دانشگاه كانتر بوري نيوزيلند و مسؤول قسمت آموزش و ترویج علم انجمن بين المللي نجوم IAU روز نهم شهريور ماه 1395 در سالن كنفرانس بخش فيزيك دانشكده ي علوم دانشگاه شيراز سميناري با عنوان كهكشان راه شيري ارائه نمود كه با استقبال بسيار خوبي از سوي حاضران مواجه گرديد.

در ادامه، ايشان با اعضاي هيأت علمي بخش فيزيك در زمينه هاي مختلف همكاري به بحث و تبادل نظر پرداخت.
پروفسور جان هرنشاو در بعد از ظهر همان روز، از رصدخانه ي ابوريحان بيروني بازديد و با مسؤولان اين رصدخانه در خصوص مسائل گوناگون و همكاري هاي فيمابين بحث و مذاكره نمود.