• وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان: ‫‫ارتباط پیمانه‌ها و ساختارهای فازی در سیستم‌های ترکیبی

  سخنران: مهدیس قدرتی ( مرکز فیزیک نظری آسیا و اقیانوسیه ، کره جنوبی )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  I will first introduce several measures for the correlations of mixed systems in the boundary field theories and discuss their dual holographic bulk geometries. In particular, I will discuss the behaviors of mutual information, entanglement of purification and complexity of purification for two strips in BTZ backgrounds and also in the charged and massive background cases. Then, I will discuss our new results in applying these measures for studying the phase diagrams of confining models. I also briefly discuss the connections between mixed correlation measures and holographic bulk reconstruction tools. Finally, in short, I explain the new results of applying mixed correlation measures in studying the phase structures in the Hawking radiations of black holes.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان: ‫‫مروری بر موضوع انرژی تاریک و نظریه گرانش اصلاح‌شده

  سخنران: کاژوهارا بامبا( دانشگاه فوکوشیما، ژاپن )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  In this presentation, in the former part, we review on the issue of dark energy, namely, the late-time cosmic acceleration. There are two representative approaches to resolve it. One is to introduce an unknown energy component, the so-called dark energy. The other is to consider the modification of the gravity theory, i.e., general relativity, on large scales. In the latter part, we present our recent related work on modified gravity. In particular, we explore a dynamical analysis in terms of new expansion-normalized variables for homogeneous and anisotropic Bianchi-I spacetimes in $f(R)$ gravity in the presence of anisotropic matter. It is demonstrated that with a suitable choice of the evolution parameter, the Einstein's equations are reduced to an autonomous 5-dimensional system of ordinary differential equations for the new variables. Furthermore, by making the autonomous analysis of the vacuum solutions for the power-law forms of $f(R)$, we show that the dynamics can be solved exactly, and that only for the case of $R^2$, there exists a stable de Sitter solution (the solution of the Starobinsky inflation).

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان: ‫‫اجرام فشرده ستاره‌ای هیجان‌انگیز

  سخنران: بهزاد اسلام‌پناه( دانشگاه مازندران )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  Walter Sydney Adams reported the first evidence of a white dwarf (B Sirius) at the Mount Wilson Observatory in 1915. Then Chandrasekhar found a maximum mass for a non-rotating white dwarf, approximately 1.44 ( is the sun's mass). Neutron stars are other exciting stellar compact objects with a maximum mass of about 3. These discoveries revealed a new picture of the nature of the last evolutionary stages of massive stars. In this regard, another scenario can be existence for ultra-dense matter. Indeed, under extreme temperatures and pressures, the degeneracy pressure of the neutrons is overcome, and the neutrons are forced to merge and dissolve into their constituent quarks. In this state, a new equilibrium between degeneracy pressure of the quarks and total gravitational collapse is formed. Nowadays, this new equilibrium is proposed to exist in two new classes of stellar compact stars: hybrid star (with quark core surrounded by the hadronic shell) and pure quark star or strange star (in which surface density exceeds nuclear saturation density). The study of these compact objects help to our understanding from our theories of gravity. On the other hand, two compact objects hypothesized in astrophysics have been introduced as alternatives to the theory of black holes. The gravitational vacuum star (gravastar) and dark-energy star are these two compact objects which are proposed by Mazur and Mottola in 2001, and Chapline in 2004, respectively. In this presentation, we want to talk about the properties of these stellar compact objects in General Relativity.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان: ‫‫تاثیر تصحیحات آنتروپی بر تنش‌های کیهان‌شناسی

  سخنران: مهناز اصغری( دانشگاه شیراز )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  بر اساس فیزیک ترمودینامیکی سیاهچاله‌ها رابطه عمیقی میان گرانش و ترمودینامیک وجود دارد. بر پایه این شباهت ویژه می‌توان نشان داد که معادلات میدان اینشتین، یک معادله حالت برای فضا-زمان می‌یاشد. بنابراین اگر کیهان را به عنوان یک سیستم ترمودینامیکی در نظر بگیریم که افق ظاهری آن دارای دما و آنتروپی مشخصی است، حل معادله کلاسیوس روی افق ظاهری کیهان معادلات میدان گرانشی را نتیجه خواهد داد. در شرایطی که آنتروپی نسبت داده شده به افق ظاهری کیهان آنتروپی بکنشتاین-هاوکینگ باشد، معادلات میدان مدل کیهان‌شناسی استاندارد از حل معادله کلاسیوس خاصل خواهد شد. اما همانطور که می‌دانیم مدل استاندارد کیهان‌شناسی دارای مشکلاتی نظیر تنش هابل است. در کار پیش رو، با نسبت دادن آنتروپی تصحیح شده به افق ظاهری کیهان (نظیر آنتروپی سالیس و آنتروپی بارو) معادلات میدان تصحیح شده را از حل معادله کلاسیوس به دست می‌آوریم. سپس با استفاده از داده‌های رصدی، توانایی مدل‌های کیهان‌شناسی سالیس و بارو را در کاهش تنش‌های کیهان‌شناسی بررسی می‌کنیم.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان:غبار میان‌ستاره‌ای در کهکشان‌های دور

  سخنران: آیرین شیوایی( دانشگاه آریزونا، آمریکا )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  غبار یکی از مهم‌ترین و مرموزترین اجزای کهکشان‌ها است. گرچه از نظر جرم، فقط حدود یک درصد از فضای میان‌ستاره‌ای را تشکیل می‌دهد، اما نقش بسزایی در ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی فضای میان‌ستاره‌ای دارد و شکل طیف کهکشان‌ها را در فرابنفش تا فروسرخ تعیین می‌کند. علارغم اهمیتش، دانش ما درباره‌ی ویژگی‌های غبار کهکشانی در انتقال‌به‌سرخ‌های بالا بسیار کم است. در این سخنرانی، درباره بررسی‌های اخیر درباره‌ی غبار در کهکشان‌های دور صحبت می‌کنم. این نتایج عمدتا بر اساس رصدهای انجام شده با تلسکو‌پ‌های کک و آلما است که ويژگی‌های جذبی و نشری غبار را در انتقال‌به‌سرخ‌های ۱ تا ۳، زمانی که کیهان در اوج ستاره‌زایی بوده است، مطالعه می‌کند. در انتها، مرور کوتاهی بر برنامه‌های رصدی آینده‌مان برای بررسی ویژگی‌های غبار و ستاره‌زایی در کهکشان‌های دور با ابزارهای گوناگون تلسکوپ فضایی جیمز وب خواهم داشت.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان:گرانش کوانتومی غیراختلالی، سیاهچاله ها و امواج گرانشی

  سخنران: سعید راستگو( دانشگاه یورک، کانادا )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  It seems that, if quantizing a classical theory of gravity is the correct way of obtaining the theory of quantum gravity, this quantization should be done using nonperturbative methods, so that the resulting theory is valid in all regimes including the ones in which both the spacetime curvature and the quantum effects are large. In this talk I will review loop quantum gravity (LQG) and some of its results regarding the interior of black holes, and gravitational waves. I will also present some results about the black hole obtained using the generalized uncertainty principle (GUP) model and show that they are qualitatively in line with the results from LQG.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان:سیاهچاله‌های چرخان، مولد‌های انرژی قدرتمند در جهان:پدیده تقویت تابش و پایداری سیاهچاله کر محصور شده توسط ماده سیال ناهمسانگرد

  سخنران: محسن خدادی(پژوهشگاه دانشهای بنیادی،تهران )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه۲۷ دی ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  The most important scientific image of 2019 in the astronomical field was undoubtedly the shadow of the 6.5-billion-solar-mass black hole (BH) at the center of the elliptical galax by the Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration. That image made the fact that BHs exist indisputable, so we now know with certainty that they are rotating celestial beings and not theoretical abstractions created by physicists) Einstein in particular!!). The enormous amount of energy trapped in the BH rotation implies a rotational energy comparable to the energy emitted by the brightest quasars. So, it can be a well-motivated candidate to fuel the relativistic jet that originates from the center of the giant elliptical galaxy. As a consequence, the study of different BH energy extraction mechanisms, no longer a science fiction issue rather enjoys some astrophysical justifications. In this direction, one of relevant mechanisms is Superradiance scattering, a radiation enhancement process that takes place in many contexts, ranging from quantum mechanics to astrophysics. According to general theory of relativity BH Superradiance is permitted by dissipation at the event horizon that allows for energy, charge and angular momentum extraction from the vacuum, even at the classical level. In this talk, after a general review of the phenomenon of Superradiance, I develop it along with its secondary issue i.e., instability into an extended framework in which a Kerr BH enclosed by an anisotropic fluid matter includes: dust, radiation, and dark matter. We will see in addition to response of Superradiance amplitude scattering to presence these three types of fluid matters, just dark matter fluid changes the instability regime in favor of stabilization of Kerr BH.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان:مقدمه‌ای بر تاریخ کیهان‌شناسی

  سخنران: هومان مرادپور(مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه۲۰ دی ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  انسان همواره بدنبال کشف و درک جهان پیرامون خود می باشد. داستان آسمان اما، داستانی ویژه است، دست نیافتنی و پر رمز راز. امروزه، به مدد پیشرفت علوم و در سایه کشف معماهای نهفته در دل کیهان، اهمیت تحقیق و بررسی در فضا بیش از پیش احساس می شود. از منظر جریان شناسی، آنچه امروزه کیهان شناسی نامیده می شود، پس از جنگ جهانی دوم متولد شده است و تلاش های قبل از آن، صرفا مقالاتی محدود و حاصل کنجکاوی های شخصی است که عموما مطالعاتی موردی می باشد و در زمان خود از سوی دیگران تعقیب نشده است. با نگاهی به تاریخ علم، مشخص می شود که پاره ایی از سوالات امروزی کیهان شناسی، پرسش های نیاکان ما نیز بوده اند. یکی از زیباترین این موارد، توسط آناکسیماندر یونانی مطرح می شود: چگونه می توان شکل گیری جهان پیچیده را از یک حالت اولیه ساده توضیح داد؟ تلاش برای درک خواص ترمودینامیکی عالم و توسل به مفاهیمی مانند زوال (که همچون افزایش آنتروپی یک پدیده یک سویه است) در توصیف کیهان نیز، اگرچه که از دیدگاه های جاری در کیهان شناسی هستند اما، در تفکرات باستان و علی الخصوص یونان همواره جایگاه ویژه ایی داشته اند. یکی از فیزیکدانان مطرح در این زمینه، پروفسور پادمانابان هستند که متاسفانه 4 ماه پیش فوت کردند. در این سخنرانی، مروری اجمالی بر تاریخ کیهان شناسی خواهیم داشت. در انتها نیز، اشاره ایی کوچک به نقش پروفسور پادمانابان در دیدگاه های مدرن ترمودینامیکی خواهیم کرد.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان:بازبینی دمای هاوکینگ سیاه‌چاله‌ها

  سخنران: محمدحسن وحیدی‌نیا(دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  هاوکینگ در سال ۱۹۷۴ در اثری برجسته نشان داد که اثرات کوانتومی نزدیک افق سیاه‌چاله منجر به تابش گرمایی می‌شود و درواقع سیاه‌چاله‌ها سامانه‌های ترمودینامیکی هستند که می‌توان به آن دما، آنتروپی و ... نسبت داد. بنابر محاسبات هاوکینگ، دمای سیاه‌چاله ها تنها وابسته به ویژگی‌های هندسی افق است و برخلاف آنتروپی و جرم از جزئیات نظریه گرانش مستقل است. از سوی دیگر در سال ۱۹۹۳ رابرت والد با مطالعه دقیق قضیه‌ی نودر در چارچوب یک نظریه عمومی گرانش هموردا (مانند نسبیت عام و تعمیم‌های آن) ضمن اثبات قانون اول ترمودینامیک سیاه‌چاله‌ها، نشان داد که آنتروپی در واقع بار پایسته وابسته به نوعی تقارن است و به جزئیات لاگرانژی نظریه‌ی گرانش وابسته است. در سال‌های اخیر نشان داده شده‌است که رابطه‌ی آنتروپی والد و دمای هاوکینگ برای برخی سیاه‌چاله‌ها در نظریه گرانش هورندسکی (تعمیمی از نظریه‌ی اینشتین در حضور یک میدان اسکالر) با قانون اول ترمودینامیک سازگار نیست. در این سخنرانی بعد از مرور مختصر این مباحث،‌ نشان می‌دهیم که گرچه در رابطه‌ی آنتروپی والد ابهامی وجود دارد اما برای رفع تناقض نیاز است که رابطه دمای هاوکینگ بازبینی شود. درواقع در این دسته‌ از سیاه‌چاله‌های نظریه‌‌ی هورندسکی، سرعت انتشار فوتون و گراویتون یکسان نیست و بنابراین گراویتون متریک موثری برای فضا-زمان تجربه می‌کند. براین اساس رابطه‌ی جدیدی برای دما بدست می آوریم که به ویژگی‌های افق در این متریک موثر وابسته است. برخلاف دمای هاوکینگ، دمای جدید می‌تواند به نظریه وابسته باشد. همچنین نشان می‌دهیم که این دما (به مانند ترمودینامیک) نقش عامل انتگرال‌ساز برای گرما را بازی می‌کند و با قانون اول در سازگاری کامل است. همچنین در شرایطی که سرعت انتشار فوتون و گراویتون یکسان باشد به همان رابطه‌ی هاوکینگ کاهش می‌یابد.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان: هلیسیتی و اسپین امواج گرانشی

  سخنران: سجاد آقاپور(پژوهشگاه دانشهای بنیادی، تهران )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  Gravitational waves emitted from cosmological and celestial entities carry information about their sources. Part of this information is encoded in the angular momentum related properties of these waves. Here we are suggesting a formulation for the helicity, spin and some other angular momentum related quantities of the gravitational field in the linearized regime of GR, based on a duality-symmetric Maxwellian action. I will show how the debatable separation of the angular momentum into intrinsic and orbital parts can be obtained in this formulation. I will comment on the non-local nature of the proposed quantities and the relation to the standard free gravitational (Weyl tensor) field. My talk will be a general overview of this paper:https://doi.org/10.1007/s10714-021-02871-7

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان: آیا سیاهچاله‌های اولیه کاندید خوبی برای ماده تاریک هستند؟

  سخنران: انسیه عرفانی(دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  With the discovery of gravitational waves from merging pairs of massive black holes, the interest in the question of whether Primordial Black Holes (PBHs) could constitute the Dark Matter (DM) has recently been revived. In this talk, I will review different observational constraints on PBHs. I will also explain the different mechanisms for (DM) PBHs formation with a focus on inflation and the excursion set theory.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته
 • وبینار مجازی

  وبینار تخصصی با عنوان: تحول کیهان و گرانش تعمیم‌یافته

  سخنران: سرگی ادینتسو(موسسه تحقیقاتی و مطالعات پیشرفته کاتالونیا، اسپانیا )

  تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰

  Abstract:
  Basic introduction to modified gravity which realistically describes the universe history is given. Theories like F(R) gravity, ghost-free gravity, etc are considered. Special attention is paid to inflation and dark epoch era.

  ادامه

  Biruni Observatory Webinar  برای مشاهده وبینارهای گذشته می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

  وبینارهای گذشته