• ۱۴۰۰ بیستم اردیبهشت

  وبینار

  (رفتار مغناطیسی ستارگان دارای شراره (رصد شده توسط پروژه کپلر
  سخنران: حدیث گودرزی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)
  بیستم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • ۱۴۰۰ سیزدهم اردیبهشت

  وبینار

  عنوان: ریزهمگرایی گرانشی: شبیه سازی و تفسیر
  سخنران: صدیقه سجادیان (دانشگاه صنعتی اصفهان)
  سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۲:۰۰الی ۱۳:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • ششم اردیبهشت ۱۴۰۰

  وبینار

  عنوان: آیا آن لکه در عکس کهکشان هست یا نویز؟ نویزچیسل، گنواسترو و اهمیت پردازش داده ها در اخترفیزیک مدرن
  سخنران: محمد اخلاقی (موسسه اخترفیزیک جزایر قناری)
  ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • سی‌ام فروردین ۱۴۰۰

  وبینار

  عنوان: عمق کیهانی: آزمون‌های اخترفیزیکی نسبیت عام با موج‌های گرانشی و سایه سیاهچاله‌ها
  سخنران: علیرضا الهیاری (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)
  سی‌ام فروردین ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • بیست و سوم فروردین ۱۴۰۰

  وبینار

  عنوان: رویکردی جدید برای مقابله با مشکل جریان سرمایش در خوشه‌های کهکشانی
  سخنران: محمد حسین ژولیده (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)
  بیست و سوم فروردین ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • شانزدهم فروردین ۱۴۰۰

  وبینار

  عنوان: هندسه ترمودینامیک در سیاهچاله‌های پاد دوسیته باردار
  سخنران: امین ده یادگاری (دانشگاه شیراز)
  شانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • هجدهم اسفند ماه ۱۳۹۹

  دوشنبه

  وبینار

  عنوان: میدان‌های اسکالر در سیستم‌های گرانش قوی
  سخنران: بتی هارتمن (دانشگاه سائوپائولو، برزیل)
  هجدهم اسفند ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷:۰۰الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • یازدهم اسفند ماه ۱۳۹۹

  وبینار

  عنوان: سازوکارهای برافزایش در قرص‌های پیش سیاره‌ای
  سخنران: محسن شادمهری (دانشگاه گلستان)
  یازدهم اسفند ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷:۰۰الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۹۹

  وبینار

  عنوان: شبکه‌ی کیهانی در حال تحول
  سخنران: شانت باغرام (دانشگاه صنعتی شریف، تهران)
  بیست وهفتم بهمن ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۶:۰۰الی ۱۷:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • بیستم بهمن ماه ۱۳۹۹

  وبینار

  عنوان: معیارهای توپولوژیک و آماری برای بررسی میدانهای تصادفی کیهانی
  سخنران: سید محمد صادق موحد (دانشگاه شهید بهشتی، تهران)
  بیستم بهمن ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷:۰۰الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۹

  دوشنبه

  وبینار

  عنوان: نحوه‌ی تحول کهکشان‌ها در طی زمان تحت تاثیر محیط‌های کهکشانی
  سخنران: دکتر بهنام درویش (موسسه فناوری کالیفرنیا، کلتک)
  سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • بیست و نهم دی‌ماه ۱۳۹۹

  وبینار

  عنوان: ترمودینامیک و دینامیک گذار فاز سیاه‌چاله
  سخنران: پروفسور شائو ون وی (دانشگاه لانژو، چین)
  بیست و نهم دی ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • بیست و دوم دی‌ماه ۱۳۹۹

  دوشنبه

  وبینار

  عنوان: چرا و چگونه به دنیای پسا-لامبدا سی دی ام فکر کنیم؟
  سخنران: مرضیه فرهنگ (دانشگاه شهید بهشتی، تهران)
  بیست و دوم دی ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • پانزدهم دی‌ماه ۱۳۹۹

  دوشنبه

  وبینار

  عنوان: مطالعه‌ی تاریخچه‌ی ستاره‌زایی کهکشان‌های خاموش با استفاده از لنزهای گرانشی
  سخنران: محمد آخشیک (دانشگاه کنتیکت، آمریکا)
  پانزدهم دی ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷ الی ۱۸
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • هشتم دی ماه ۱۳۹۹

  دوشنبه

  وبینار

  عنوان: میله های سریع کهکشانی: چالشی برای فرضیه ماده تاریک
  سخنران: دکتر محمود روشن (دانشگاه فردوسی مشهد)
  هشتم دی ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷ الی ۱۸
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • یک دی‌ماه ۱۳۹۹

  وبینار

  عنوان: کاربرد شبکه‌های عصبی و یادگیری ماشینی در تشخیص تابش سرراهی تابش پس زمینه کیهانی
  سخنران: فریدا فارسیان (موسسه بین‌المللی مطالعات پیشرفته- ایتالیا)
  یک دی ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷ الی ۱۸
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • بیست و ششم آبان ۱۳۹۹

  دوشنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹

  وبینار

  عنوان: مطالعه‌ی جمعیت ستاره‌ای کهکشان‌ها در طول موج های مادون قرمز نزدیک
  سخنران: الهام افتخاری (موسسه اخترفیزیک جزایر قناری- اسپانیا)
  بیست و ششم آبان ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷ الی ۱۸
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • نوزدهم آبان ۱۳۹۹

  وبینار

  عنوان: اندرکنش قرص‌ها و جت‌ها در سیستم‌های مختلف اخترفیزیکی
  سخنران: سمیه شیخ نظامی (دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان)
  نوزدهم آبان ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷ الی ۱۸
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • سی ام مهر ۱۳۹۹

  چهارشنبه

  وبینار

  عنوان: هیچ کهکشان تاریک و بزرگی وجود ندارد
  سخنران: تیمور سیف اللهی (دانشگاه خرونینگن هلند)
  سی ام مهر ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۶ الی ۱۷
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • چهاردهم مهر ۱۳۹۹

  وبینار

  عنوان: فضای میان ستاره‌ای از طریق مولکول‌های سنگین
  سخنران: دکتر امین فرهنگ
  چهاردهم مهر ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷ الی ۱۸
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • سی ام بهمن ۹۸

  بازپخش فیلم سخنرانی

  عنوان: منظومه شمسی ورای پلوتو
  سخنران: اسکات شپارد
  سی ام بهمن ماه ۱۳۹۸
  ساعت ۱۶ الی ۱۷
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و دوم خرداد ۹۸

  چهارشنبه

  عنوان اول: ابرنواخترهای نوع اول آ به عنوان کاوشگر کیهان شناسی
  عنوان دوم: انحراف از مدل استاندارد کهیانشناسی با مطالعه کهکشان مسیه ۱۰۱

  سخنران اول: مجتبی روشنا -دانشگاه شیراز
  سخنران دوم: محمد ریاحی زمین – دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۲۲ خرداد ۹۸
  ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • یک خرداد ۹۸

  چهارشنبه

  عنوان: مشاهده امواج گرانشی از ستاره‌های دوتایی نوترونی

  سخنران: فهیمه رحیمی -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۱ خرداد ۹۸
  ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و پنجم اردیبهشت ۹۸

  چهارشنبه

  عنوان: مطالعه، رصد و بررسی ستاره‌های ال پی وی

  سخنران: حوریه آقانور -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۲۵ اردیبهشت ۹۸
  ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • هجدهم اردیبهشت ۹۸

  چهارشنبه

  عنوان: ماده تاریک در کیهان‌شناسی

  سخنران: ماریه مولانایی -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۹۸
  ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • یازدهم اردیبهشت ۹۸

  چهارشنبه

  عنوان: پیدایش قرص‌های برافزایشی در برخورد دو ستاره نوترونی

  سخنران: بیتا فارسی -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۹۸
  ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • چهارم اردیبهشت ۹۸

  چهارشنبه

  عنوان: مروری بر تاریخچه ستاره‌زایی کیهان

  سخنران: زهرا حسینی -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۴ اردیبهشت ۹۸
  ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • ۹۸ بیست و هشتم فروردین

  چهارشنبه

  عنوان: مروری بر تابش زمینه کیهانی

  سخنران: دعا هاشمی -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۲۸ فروردین ۹۸
  ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و یکم فروردین ۹۸

  چهارشنبه

  عنوان: اهداف علمی آرایه کیلومتر مربعی

  سخنران: عالیه باقری -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۲۱ فروردین ۹۸
  ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • پنجم دی‌ ۹۷

  چهارشنبه

  بازپخش فیلم سخنرانی

  عنوان: پیدایش کهکشان راه‌شیری
  سخنران: جوزف سیلک
  پنجم دی‌ماه ۱۳۹۷
  ساعت ۱۵:۳۰ الی۱۶:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و یکم آذر ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: ستاره های نوترونی در گرانش های تعمیم یافته

  سخنران: بهزاد اسلام پناه -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۲۱ آذر ۹۷
  ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • هفتم آذر ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: نوسان شبه نرمال سیاه چاله ها

  سخنران: مهراب مومن نیا -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۷ آذر ۹۷
  ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • سی‌ام آبان ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: Black Hole Remnant in Massive Gravity

  سخنران: بهزاد اسلام‌پناه -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۳۰ آبان ۹۷
  ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • ۹۷ بیست و سوم آبان

  چهارشنبه

  عنوان: پیچیدگی سیاه‌چاله‌ها

  سخنران: بنفشه بهرامی -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۲۳ آبان ۹۷
  ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • دوم آبان ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: مرور مقالات اخیر

  سخنران: شیوا حسین‌نژاد -دانشگاه شیراز
  دوم آبان ۹۷
  ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و پنجم مهر ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: آشنایی با آمار بیز و الگوریتم مونت کارلو

  سخنرانان: محسن خراسانی -دانشگاه شیراز
  بیست و پنجم مهر ۹۷
  ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • هجدهم مهر ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: گزارش فعالیت‌های تابستان رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی

  سخنرانان: دانشجویان و پژوهشگران رصدخانه -دانشگاه شیراز
  هجدهم مهر ۹۷
  ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و چهارم مرداد ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: تشکیل ساختار در عالم (قسمت سوم)
  تشکیل اختلال های اولیه

  سخنران: محسن خراسانی -دانشگاه شیراز
  بیست و چهارم مرداد ۹۷
  ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • هفدهم مرداد ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: تشکیل ساختار در عالم (قسمت دوم)
  رژیم خطی و ناهمسانگردی در تابش زمینه کیهانی

  سخنران: محسن خراسانی -دانشگاه شیراز
  هفدهم مرداد ۹۷
  ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • دهم مرداد ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: تشکیل ساختار در عالم (قسمت اول)
  رژیم خطی و ناهمسانگردی در تابش زمینه کیهانی

  سخنران: محسن خراسانی -دانشگاه شیراز
  دهم مرداد ۹۷
  ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • سوم مرداد ۹۷

  بازپخش فیلم سخنرانی

  عنوان: عالم از نظر تلسکوپ پلانک
  سخنران: لوید ناکس
  سوم مرداد ۱۳۹۷
  ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • نهم خرداد ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: از نتایج مشاهداتی تا ترمودینامیک ماده تاریک

  سخنران: زینب رضایی -دانشگاه شیراز
  نهم خرداد ۹۷
  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • دوم خرداد ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: تحول نمایه‌ (پروفایل) جرم ستاره‌ای کهکشان‌ها و تاثیرات محیطی بر نمایه‌‌ی کهکشان‌ها

  سخنران: معین مصلح -دانشگاه شیراز
  دوم خرداد ۹۷
  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و ششم اردیبهشت ۹۷

  چهارشنبه

  پخش فیلم سخنرانی

  عنوان: خواص شیمیایی کهکشان‌ها
  سخنران: جبران زهید – دانشگاه هاروارد
  بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۷
  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • نوزدهم اردیبهشت ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: کیهان‌شناسی کوانتمی

  سخنران: نازنین روشن شاه -دانشگاه شیراز
  نوزدهم اردیبهشت ۹۷
  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • پنجم اردیبهشت ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: آشنایی با جهان گودل و سفر در زمان

  سخنران: محسن خراسانی -دانشگاه شیراز
  پنجم اردیبهشت ۹۷
  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و نهم فروردین ۹۷

  عنوان: مروری بر همگرایی گرانشی

  سخنران: زهرا حسینی شاهی سوندی – دانشگاه شیراز
  بیست و نهم فروردین ۹۷
  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و دوم فروردین ۹۷

  عنوان: پیدایش و تحول مولفه‌های کهکشانها در ۷ میلیارد سال گذشته

  سخنران: حسین هاشمی زاده، مرکز بین‌المللی تحقیقات نجوم رادیویی استرالیا
  بیست و دوم فروردین ۹۷
  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • شانزدهم اسفند ۹۶

  عنوان: ویژگی‌ها و روش‌های آشکارسازی کهکشان‌های اولیه

  سخنران: معین مصلح، دانشگاه شیراز
  شانزدهم اسفند ۱۳۹۶
  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • نهم اسفند ۱۳۹۶

  چهارشنبه

  سخنرانی هفتگی

  عنوان: تحول ستارگان
  سخنران: بهزاد اسلام پناه، دانشگاه شیراز
  نهم اسفند ۱۳۹۶
  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و پنجم بهمن ۹۶

  پخش فیلم سخنرانی

  عنوان: اندازه‌گیری‌های جدید از آهنگ انبساط عالم
  سخنران: آدام رایس
  بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۶
  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و پنجم آبان ۹۵

  25 آبان 1395

  عنوان: Period & Light Curve Study of the Overcontact Eclipsing Binary V523-Cas

  سخنران: مهیا محمدی
  25 آبان 1395
  ساعت 12 الی 13
  سالن بخش فیزیک

تاریخچه

تاریخچه

رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی از اولین رصدخانه‌ها‌‌ی نجوم حرفه‌ای کشور است که سال‌ها پس از دوران طلایی اسلام ( قرن دوم تا قرن هفتم هجری) در ایران ساخته شده است. (در واقع اولین رصدخانه در سال ۱۳۳۸ برای موسسه‌ی زمین‌شناسی دانشگاه تهران ساخته شد که دارای تلسکوپی کوچک بود و فقط برای رصد خورشید استفاده می شد)…

ادامه

گالری

گالری

تصاویر و ویدئوهای رصدخانه ابوریحان بیرونی که در طی 4 دهه اخیر توسط دانشجویان، محققان و بازدیدکنندگان در این مرکز گرفته شده اند….

ادامه

درباره ما

درباره ما

رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز در سال ۱۳۵۵ تاسیس شد تا مرکزی برای پژوهش و آموزش در زمینه‌ی نجوم و اخترفیزیک کشور باشد. فعالیت‌های رصدخانه در ۴۰ سال گذشته را می‌توان به دو گروه پژوهشی و آموزشی تقسیم کرد. پژوهش‌های رصدخانه را می‌توان به دو گروه مشاهداتی و نظری دسته‌بندی کرد…

ادامه