• شانزدهم اسفند ماه ۱۴۰۰

  وبینار

  ارتباط پیمانه‌ها و ساختارهای فازی در سیستم‌های ترکیبی
  سخنران: مهدیس قدرتی (مرکز فیزیک نظری آسیا و اقیانوسیه،کره جنوبی )
  شانزدهم اسفند‌ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • نهم اسفند ماه ۱۴۰۰

  وبینار

  مروری بر موضوع انرژی تاریک و نظریه گرانش اصلاح‌شده
  سخنران: کاژوهارا بامبا (دانشگاه فوکوشیما،ژاپن )
  نهم اسفند‌ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۲:۳۰ الی۱۳:۳۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • بیست و پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰

  وبینار

  اجرام فشرده ستاره‌ای هیجان‌انگیز
  سخنران: بهزاد اسلام‌پناه (دانشگاه مازندران )
  بیست و پنجم بهمن‌ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • هجدههم بهمن ماه ۱۴۰۰

  وبینار

  تاثیر تصحیحات آنتروپی بر تنش‌های کیهان‌شناسی
  سخنران: مهناز اصغری (دانشگاه شیراز )
  هجدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • یازدهم بهمن ماه ۱۴۰۰

  وبینار

  غبار میان‌ستاره‌ای در کهکشان‌های دور
  سخنران: آیرین شیوایی (دانشگاه آریزونا،آمریکا )
  یازدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۹:۰۰ الی۲۰:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • چهارم بهمن ماه ۱۴۰۰

  وبینار

  گرانش کوانتومی غیراختلالی، سیاهچاله ها و امواج گرانشی
  سخنران: سعید راستگو (دانشگاه یورک، کانادا )
  چهارم بهمن‌ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • بیست و هفتم دی‌ماه ۱۴۰۰

  وبینار

  سیاهچاله‌های چرخان، مولدهای قدرتمند انرژی در جهان:پدیده تقویت تابش و پایداری سیاهچاله کر محصور شده توسط ماده سیال ناهمسانگرد
  سخنران: محسن خدادی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی،تهران)
  بیستم و هفتم دی‌ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • بیستم دی‌ماه ۱۴۰۰

  وبینار

  مقدمه‌ای بر تاریخ کیهان‌شناسی
  سخنران: هومان مرادپور (مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه)
  بیستم دی‌ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • سیزدهم دی‌ماه ۱۴۰۰

  وبینار

  بازبینی دمای هاوکینگ سیاهچاله‌ها
  سخنران: محمدحسن وحیدی‌نیا (دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان)
  سیزدهم دی‌ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • ششم دی‌ماه ۱۴۰۰

  وبینار

  هلیسیتی و اسپین امواج گرانشی
  سخنران: سجاد آقاپور (پژوهشگاه دانشهای بنیادی، تهران)
  ششم دی‌ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • بیست و نهم آذرماه ۱۴۰۰

  وبینار

  آیا سیاهچاله‌های اولیه کاندید خوبی برای ماده تاریک هستند؟
  سخنران: انسیه عرفانی (دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان)
  بیست و نهم آذرماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۸:۳۰ الی۱۹:۳۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • بیست و دوم آذرماه ۱۴۰۰

  وبینار

  تحول کیهان و گرانش تعمیم‌یافته
  سخنران: سرگی ادینتسو (موسسه تحقیقاتی و مطالعات پیشرفته کاتالونیا، اسپانیا)
  بیست و دوم آذرماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • پانزدهم آذرماه ۱۴۰۰

  وبینار

  لنزهای گرانشی قوی و سایه بعضی از سیاهچاله‌های گرانشی تعمیم یافته
  سخنران: مباشر جمیل (دانشگاه صنعتی چجیانگ، چین)
  پانزدهم آذرماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۳:۰۰ الی۱۴:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • هشتم آذرماه ۱۴۰۰

  وبینار

  کیهان‌شناسی و گرانش در عصر جدید نجوم چند‌پیام رسانی
  سخنران: امانوئل ساریداکیس (رصدخانه ملی آتن، یونان)
  هشتم آذرماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • یکم آذرماه ۱۴۰۰

  وبینار

  ماده تاریک از تورم
  سخنران: محمد علی گرجی (موسسه فیزیک نظری یوکاوا، ژاپن)
  یکم آذرماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • هفدهم آبان ماه ۱۴۰۰

  وبینار

  در داخل یک سیاهچاله مودار چه چیزی وجود دارد؟
  سخنران: سید علی حسینی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
  هفدهم آبان ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • دهم آبان ماه ۱۴۰۰

  وبینار

  فروریزش گرانشی و تکینگی‌های فضازمان
  سخنران: امیرهادی ضیایی (مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه)
  دهم آبان ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • سوم آبان ماه ۱۴۰۰

  وبینار

  تنش‌هایی در قلب کیهان‌شناسی
  سخنران: حسین مصحفی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی، تهران)
  سوم آبان ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • بیست و ششم مهرماه ۱۴۰۰

  وبینار

  رونمایی از جو سیارات فراخورشیدی
  سخنران: سارا خلفی‌نژاد (دانشگاه هایدلبرگ، آلمان)
  بیست و ششم مهرماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۸:۰۰ الی۱۹:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • نوزدهم مهرماه ۱۴۰۰

  وبینار

  تقارن‌های همدیس مخفی در دامنه پراکندگی گرانشی
  سخنران: متین مجزا (موسسه ماکس‌پلانک، آلمان)
  نوزدهم مهرماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • دوازدهم مهرماه ۱۴۰۰

  وبینار

  توصیف تحول غیرخطی انرژی تاریک و مدل‌های گرانش تعمیم‌یافته
  سخنران: فربد حسنی (دانشگاه اسلو، نروژ)
  دوازدهم مهرماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • ۱۴۰۰ بیست و نهم شهریور

  وبینار

  دیدگاه قطبش‌سنجی از لبه سیاهچاله ام۸۷
  سخنران: مونیکا موسیبروژکا (دانشگاه رادبود، هلند)
  بیست و نهم شهریو ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • ۱۴۰۰ بیست و دوم شهریور

  وبینار

  اخترلرزه شناسی، امواج گرانشی و معادله حالت ستاره‌های نوترونی
  سخنران: فاطمه حسین‌نوری (موسسه اس.ایکس.اس، آمریکا)
  بیست و دوم شهریو ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • ۱۴۰۰ هفتم تیر

  وبینار

  فراتر از اینشتین، از انفجار بزرگ تا سیاهچاله‌ها
  سخنران: بین وانگ (دانشگاه جیائوتونگ، شانگهای)
  هفتم تیر ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • ۱۴۰۰ سی و یکم خرداد

  وبینار

  فراوانی عناصر ستاره‌ها و تاریخچه ستاره زایی در کهکشان‌های خاموش در انتقال به سرخ‌های بالا
  سخنران: مرضیه جعفری‌یزنی (دانشگاه ریورساید و رصدخانه کارنگی)
  سی و یکم خرداد ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۲۰:۰۰ الی۱۹:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • ۱۴۰۰ بیست و چهارم خرداد

  وبینار

  بازسازی انبساط هابل با استفاده از رصدهای انتقال به سرخ پایین
  سخنران: محمد ملک‌جانی (دانشگاه بوعلی سینا همدان)
  بیست و چهارم خرداد ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • ۱۴۰۰ هفدهم خرداد

  وبینار

  در جستجوی کوچکترین ها با کمک بزرگترین ها: مطالعه ی کهکشان های کوتوله در انتقال به سرخ های بالا
  سخنران: آناهیتا علوی (موسسه فناوری کالیفرنیا(کلتک))
  هفدهم خرداد ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۹:۰۰ الی۲۰:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • ۱۴۰۰ دهم خرداد

  وبینار

  تقارن‌ها و انرژی در نسبیت عام
  سخنران: مهدی گدازگر (دانشگاه کوئین‌مری، لندن)
  دهم خرداد ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • ۱۴۰۰ سوم خرداد

  وبینار

  ماده تاریک برداری از تورم با شکست تقارن
  سخنران: حسن فیروزجاهی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)
  سوم خرداد ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • ۱۴۰۰ بیست و هفتم اردیبهشت

  وبینار

  مسیرهای تشکیل رشته‌ی کهکشان‌های خاموش در انتقال به سرخ ۱
  سخنران: ساندرو تاکلا (دانشگاه هاروارد)
  بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • ۱۴۰۰ بیستم اردیبهشت

  وبینار

  (رفتار مغناطیسی ستارگان دارای شراره (رصد شده توسط پروژه کپلر
  سخنران: حدیث گودرزی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)
  بیستم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • ۱۴۰۰ سیزدهم اردیبهشت

  وبینار

  عنوان: ریزهمگرایی گرانشی: شبیه سازی و تفسیر
  سخنران: صدیقه سجادیان (دانشگاه صنعتی اصفهان)
  سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۲:۰۰الی ۱۳:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • ششم اردیبهشت ۱۴۰۰

  وبینار

  عنوان: آیا آن لکه در عکس کهکشان هست یا نویز؟ نویزچیسل، گنواسترو و اهمیت پردازش داده ها در اخترفیزیک مدرن
  سخنران: محمد اخلاقی (موسسه اخترفیزیک جزایر قناری)
  ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • سی‌ام فروردین ۱۴۰۰

  وبینار

  عنوان: عمق کیهانی: آزمون‌های اخترفیزیکی نسبیت عام با موج‌های گرانشی و سایه سیاهچاله‌ها
  سخنران: علیرضا الهیاری (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)
  سی‌ام فروردین ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • بیست و سوم فروردین ۱۴۰۰

  وبینار

  عنوان: رویکردی جدید برای مقابله با مشکل جریان سرمایش در خوشه‌های کهکشانی
  سخنران: محمد حسین ژولیده (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)
  بیست و سوم فروردین ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • شانزدهم فروردین ۱۴۰۰

  وبینار

  عنوان: هندسه ترمودینامیک در سیاهچاله‌های پاد دوسیته باردار
  سخنران: امین ده یادگاری (دانشگاه شیراز)
  شانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۰
  ساعت ۱۷:۰۰الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • هجدهم اسفند ماه ۱۳۹۹

  دوشنبه

  وبینار

  عنوان: میدان‌های اسکالر در سیستم‌های گرانش قوی
  سخنران: بتی هارتمن (دانشگاه سائوپائولو، برزیل)
  هجدهم اسفند ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷:۰۰الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • یازدهم اسفند ماه ۱۳۹۹

  وبینار

  عنوان: سازوکارهای برافزایش در قرص‌های پیش سیاره‌ای
  سخنران: محسن شادمهری (دانشگاه گلستان)
  یازدهم اسفند ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷:۰۰الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۹۹

  وبینار

  عنوان: شبکه‌ی کیهانی در حال تحول
  سخنران: شانت باغرام (دانشگاه صنعتی شریف، تهران)
  بیست وهفتم بهمن ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۶:۰۰الی ۱۷:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • بیستم بهمن ماه ۱۳۹۹

  وبینار

  عنوان: معیارهای توپولوژیک و آماری برای بررسی میدانهای تصادفی کیهانی
  سخنران: سید محمد صادق موحد (دانشگاه شهید بهشتی، تهران)
  بیستم بهمن ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷:۰۰الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۹

  دوشنبه

  وبینار

  عنوان: نحوه‌ی تحول کهکشان‌ها در طی زمان تحت تاثیر محیط‌های کهکشانی
  سخنران: دکتر بهنام درویش (موسسه فناوری کالیفرنیا، کلتک)
  سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • بیست و نهم دی‌ماه ۱۳۹۹

  وبینار

  عنوان: ترمودینامیک و دینامیک گذار فاز سیاه‌چاله
  سخنران: پروفسور شائو ون وی (دانشگاه لانژو، چین)
  بیست و نهم دی ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • بیست و دوم دی‌ماه ۱۳۹۹

  دوشنبه

  وبینار

  عنوان: چرا و چگونه به دنیای پسا-لامبدا سی دی ام فکر کنیم؟
  سخنران: مرضیه فرهنگ (دانشگاه شهید بهشتی، تهران)
  بیست و دوم دی ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • پانزدهم دی‌ماه ۱۳۹۹

  دوشنبه

  وبینار

  عنوان: مطالعه‌ی تاریخچه‌ی ستاره‌زایی کهکشان‌های خاموش با استفاده از لنزهای گرانشی
  سخنران: محمد آخشیک (دانشگاه کنتیکت، آمریکا)
  پانزدهم دی ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷ الی ۱۸
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • هشتم دی ماه ۱۳۹۹

  دوشنبه

  وبینار

  عنوان: میله های سریع کهکشانی: چالشی برای فرضیه ماده تاریک
  سخنران: دکتر محمود روشن (دانشگاه فردوسی مشهد)
  هشتم دی ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷ الی ۱۸
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • یک دی‌ماه ۱۳۹۹

  وبینار

  عنوان: کاربرد شبکه‌های عصبی و یادگیری ماشینی در تشخیص تابش سرراهی تابش پس زمینه کیهانی
  سخنران: فریدا فارسیان (موسسه بین‌المللی مطالعات پیشرفته- ایتالیا)
  یک دی ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷ الی ۱۸
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • بیست و ششم آبان ۱۳۹۹

  دوشنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹

  وبینار

  عنوان: مطالعه‌ی جمعیت ستاره‌ای کهکشان‌ها در طول موج های مادون قرمز نزدیک
  سخنران: الهام افتخاری (موسسه اخترفیزیک جزایر قناری- اسپانیا)
  بیست و ششم آبان ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷ الی ۱۸
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • نوزدهم آبان ۱۳۹۹

  وبینار

  عنوان: اندرکنش قرص‌ها و جت‌ها در سیستم‌های مختلف اخترفیزیکی
  سخنران: سمیه شیخ نظامی (دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان)
  نوزدهم آبان ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷ الی ۱۸
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • سی ام مهر ۱۳۹۹

  چهارشنبه

  وبینار

  عنوان: هیچ کهکشان تاریک و بزرگی وجود ندارد
  سخنران: تیمور سیف اللهی (دانشگاه خرونینگن هلند)
  سی ام مهر ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۶ الی ۱۷
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • چهاردهم مهر ۱۳۹۹

  وبینار

  عنوان: فضای میان ستاره‌ای از طریق مولکول‌های سنگین
  سخنران: دکتر امین فرهنگ
  چهاردهم مهر ماه ۱۳۹۹
  ساعت ۱۷ الی ۱۸
  https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar

 • سی ام بهمن ۹۸

  بازپخش فیلم سخنرانی

  عنوان: منظومه شمسی ورای پلوتو
  سخنران: اسکات شپارد
  سی ام بهمن ماه ۱۳۹۸
  ساعت ۱۶ الی ۱۷
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و دوم خرداد ۹۸

  چهارشنبه

  عنوان اول: ابرنواخترهای نوع اول آ به عنوان کاوشگر کیهان شناسی
  عنوان دوم: انحراف از مدل استاندارد کهیانشناسی با مطالعه کهکشان مسیه ۱۰۱

  سخنران اول: مجتبی روشنا -دانشگاه شیراز
  سخنران دوم: محمد ریاحی زمین – دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۲۲ خرداد ۹۸
  ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • یک خرداد ۹۸

  چهارشنبه

  عنوان: مشاهده امواج گرانشی از ستاره‌های دوتایی نوترونی

  سخنران: فهیمه رحیمی -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۱ خرداد ۹۸
  ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و پنجم اردیبهشت ۹۸

  چهارشنبه

  عنوان: مطالعه، رصد و بررسی ستاره‌های ال پی وی

  سخنران: حوریه آقانور -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۲۵ اردیبهشت ۹۸
  ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • هجدهم اردیبهشت ۹۸

  چهارشنبه

  عنوان: ماده تاریک در کیهان‌شناسی

  سخنران: ماریه مولانایی -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۹۸
  ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • یازدهم اردیبهشت ۹۸

  چهارشنبه

  عنوان: پیدایش قرص‌های برافزایشی در برخورد دو ستاره نوترونی

  سخنران: بیتا فارسی -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۹۸
  ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • چهارم اردیبهشت ۹۸

  چهارشنبه

  عنوان: مروری بر تاریخچه ستاره‌زایی کیهان

  سخنران: زهرا حسینی -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۴ اردیبهشت ۹۸
  ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • ۹۸ بیست و هشتم فروردین

  چهارشنبه

  عنوان: مروری بر تابش زمینه کیهانی

  سخنران: دعا هاشمی -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۲۸ فروردین ۹۸
  ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و یکم فروردین ۹۸

  چهارشنبه

  عنوان: اهداف علمی آرایه کیلومتر مربعی

  سخنران: عالیه باقری -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۲۱ فروردین ۹۸
  ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • پنجم دی‌ ۹۷

  چهارشنبه

  بازپخش فیلم سخنرانی

  عنوان: پیدایش کهکشان راه‌شیری
  سخنران: جوزف سیلک
  پنجم دی‌ماه ۱۳۹۷
  ساعت ۱۵:۳۰ الی۱۶:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و یکم آذر ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: ستاره های نوترونی در گرانش های تعمیم یافته

  سخنران: بهزاد اسلام پناه -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۲۱ آذر ۹۷
  ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • هفتم آذر ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: نوسان شبه نرمال سیاه چاله ها

  سخنران: مهراب مومن نیا -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۷ آذر ۹۷
  ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • سی‌ام آبان ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: Black Hole Remnant in Massive Gravity

  سخنران: بهزاد اسلام‌پناه -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۳۰ آبان ۹۷
  ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • ۹۷ بیست و سوم آبان

  چهارشنبه

  عنوان: پیچیدگی سیاه‌چاله‌ها

  سخنران: بنفشه بهرامی -دانشگاه شیراز
  چهارشنبه، ۲۳ آبان ۹۷
  ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • دوم آبان ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: مرور مقالات اخیر

  سخنران: شیوا حسین‌نژاد -دانشگاه شیراز
  دوم آبان ۹۷
  ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و پنجم مهر ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: آشنایی با آمار بیز و الگوریتم مونت کارلو

  سخنرانان: محسن خراسانی -دانشگاه شیراز
  بیست و پنجم مهر ۹۷
  ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • هجدهم مهر ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: گزارش فعالیت‌های تابستان رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی

  سخنرانان: دانشجویان و پژوهشگران رصدخانه -دانشگاه شیراز
  هجدهم مهر ۹۷
  ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و چهارم مرداد ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: تشکیل ساختار در عالم (قسمت سوم)
  تشکیل اختلال های اولیه

  سخنران: محسن خراسانی -دانشگاه شیراز
  بیست و چهارم مرداد ۹۷
  ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • هفدهم مرداد ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: تشکیل ساختار در عالم (قسمت دوم)
  رژیم خطی و ناهمسانگردی در تابش زمینه کیهانی

  سخنران: محسن خراسانی -دانشگاه شیراز
  هفدهم مرداد ۹۷
  ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • دهم مرداد ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: تشکیل ساختار در عالم (قسمت اول)
  رژیم خطی و ناهمسانگردی در تابش زمینه کیهانی

  سخنران: محسن خراسانی -دانشگاه شیراز
  دهم مرداد ۹۷
  ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • سوم مرداد ۹۷

  بازپخش فیلم سخنرانی

  عنوان: عالم از نظر تلسکوپ پلانک
  سخنران: لوید ناکس
  سوم مرداد ۱۳۹۷
  ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • نهم خرداد ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: از نتایج مشاهداتی تا ترمودینامیک ماده تاریک

  سخنران: زینب رضایی -دانشگاه شیراز
  نهم خرداد ۹۷
  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • دوم خرداد ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: تحول نمایه‌ (پروفایل) جرم ستاره‌ای کهکشان‌ها و تاثیرات محیطی بر نمایه‌‌ی کهکشان‌ها

  سخنران: معین مصلح -دانشگاه شیراز
  دوم خرداد ۹۷
  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و ششم اردیبهشت ۹۷

  چهارشنبه

  پخش فیلم سخنرانی

  عنوان: خواص شیمیایی کهکشان‌ها
  سخنران: جبران زهید – دانشگاه هاروارد
  بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۷
  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • نوزدهم اردیبهشت ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: کیهان‌شناسی کوانتمی

  سخنران: نازنین روشن شاه -دانشگاه شیراز
  نوزدهم اردیبهشت ۹۷
  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • پنجم اردیبهشت ۹۷

  چهارشنبه

  عنوان: آشنایی با جهان گودل و سفر در زمان

  سخنران: محسن خراسانی -دانشگاه شیراز
  پنجم اردیبهشت ۹۷
  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و نهم فروردین ۹۷

  عنوان: مروری بر همگرایی گرانشی

  سخنران: زهرا حسینی شاهی سوندی – دانشگاه شیراز
  بیست و نهم فروردین ۹۷
  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

 • بیست و دوم فروردین ۹۷

  عنوان: پیدایش و تحول مولفه‌های کهکشانها در ۷ میلیارد سال گذشته

  سخنران: حسین هاشمی زاده، مرکز بین‌المللی تحقیقات نجوم رادیویی استرالیا
  بیست و دوم فروردین ۹۷
  ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
  رصدخانه ابوریحان بیرونی

تاریخچه

تاریخچه

رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی از اولین رصدخانه‌ها‌‌ی نجوم حرفه‌ای کشور است که سال‌ها پس از دوران طلایی اسلام ( قرن دوم تا قرن هفتم هجری) در ایران ساخته شده است. (در واقع اولین رصدخانه در سال ۱۳۳۸ برای موسسه‌ی زمین‌شناسی دانشگاه تهران ساخته شد که دارای تلسکوپی کوچک بود و فقط برای رصد خورشید استفاده می شد)…

ادامه

گالری

گالری

تصاویر و ویدئوهای رصدخانه ابوریحان بیرونی که در طی 4 دهه اخیر توسط دانشجویان، محققان و بازدیدکنندگان در این مرکز گرفته شده اند….

ادامه

درباره ما

درباره ما

رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز در سال ۱۳۵۵ تاسیس شد تا مرکزی برای پژوهش و آموزش در زمینه‌ی نجوم و اخترفیزیک کشور باشد. فعالیت‌های رصدخانه در ۴۰ سال گذشته را می‌توان به دو گروه پژوهشی و آموزشی تقسیم کرد. پژوهش‌های رصدخانه را می‌توان به دو گروه مشاهداتی و نظری دسته‌بندی کرد…

ادامه