نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف علمی آرایه کیلومتر مربعی

اهداف علمی آرایه کیلومتر مربعی


سخنران: عالیه باقری - دانشگاه شیراز
چهارشنبه، ۲۱ فروردین ۹۸
ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
رصدخانه ابوریحان بیرونی