نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تحول ستارگان

تحول ستارگان


سخنران: بهزاد اسلام پناه، دانشگاه شیراز
نهم اسفند ۱۳۹۶
ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
رصدخانه ابوریحان بیرونی