نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تحول نمایه‌ (پروفایل) جرم ستاره‌ای کهکشان‌ها و تاثیرات محیطی بر نمایه‌‌ی کهکشان‌ها

تحول نمایه‌ (پروفایل) جرم ستاره‌ای کهکشان‌ها و تاثیرات محیطی بر نمایه‌‌ی کهکشان‌ها


سخنران: معین مصلح - دانشگاه شیراز
دوم خرداد ۹۷
ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
رصدخانه ابوریحان بیرونی