نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فضای میان ستاره‌ای از طریق مولکول‌های سنگین

فضای میان ستاره‌ای از طریق مولکول‌های سنگین


سخنران: دکتر امین فرهنگ
چهاردهم مهر ماه ۱۳۹۹
ساعت ۱۷ الی ۱۸
https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar