نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مطالعه‌ی جمعیت ستاره‌ای کهکشان‌ها در طول موج های مادون قرمز نزدیک

مطالعه‌ی جمعیت ستاره‌ای کهکشان‌ها در طول موج های مادون قرمز نزدیک


سخنران: الهام افتخاری (موسسه اخترفیزیک جزایر قناری- اسپانیا)
بیست و ششم آبان ماه ۱۳۹۹
ساعت ۱۷ الی ۱۸
https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar