نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیچ کهکشان تاریک و بزرگی وجود ندارد

هیچ کهکشان تاریک و بزرگی وجود ندارد


سخنران: تیمور سیف اللهی (دانشگاه خرونینگن هلند)
سی ام مهر ماه ۱۳۹۹
ساعت ۱۶ الی ۱۷
https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar