نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار تخصصی با عنوان: چرا و چگونه به دنیای پسا لامبدا سی دی ام فکر کنیم؟

وبینار تخصصی با عنوان: چرا و چگونه به دنیای پسا لامبدا سی دی ام فکر کنیم؟


سخنران: مرضیه فرهنگ (دانشگاه شهید بهشتی، تهران)
بیست و دوم دی ماه ۱۳۹۹
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
چکیده:
    
موفقیت مدل لامبدا سی دی ام در توضیح گستره متنوعی از مشاهدات حیرت انگیز هست. اما تعدادی از مشاهدات اخیر این نظریه را به چالش کشیده اند. در این سخنرانی چالش های پیش روی لامبدا سی دی ام را مرور می کنیم و بعد به صورت مفصل تر به دو نمونه از این ناهنجاری ها می پردازیم:‌ لکه سرد در تابش زمینه کیهان و تنش هابل ابتدا به این می پردازیم که وجود یک لکه بزرگ سرد در نقشه تابش زمینه کیهان جه قدر قابل توجیه هست. آیا عوامل سرراهی می توانند این لکه را ایجاد کرده باشند  و یا به نظریه ای فراتر از لامبدا سی دی ام نیاز هست؟ سپس به تنش هابل می پردازیم و به صورت خاص پیشنهاد می کنیم که یک گذار فاز گرانشی می تواند این تنش (و به صورت هم زمان چند تنش دیگر) را حل کند.