نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیدایش قرص‌های برافزایشی در برخورد دو ستاره نوترونی

پیدایش قرص‌های برافزایشی در برخورد دو ستاره نوترونی


سخنران: بیتا فارسی - دانشگاه شیراز
چهارشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۹۸
ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
رصدخانه ابوریحان بیرونی