نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

Period & Light Curve Study of the Overcontact Eclipsing Binary V523-Cas

Period & Light Curve Study of the Overcontact Eclipsing Binary V523-Cas


سخنران: مهیا محمدی
25 آبان 1395
ساعت 12 الی 13
سالن بخش فیزیک