نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آشنایی با آمار بیز و الگوریتم مونت کارلو

آشنایی با آمار بیز و الگوریتم مونت کارلو


سخنرانان: محسن خراسانی - دانشگاه شیراز
بیست و پنجم مهر ۹۷
ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
رصدخانه ابوریحان بیرونی