نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عنوان اول: ابرنواخترهای نوع اول آ به عنوان کاوشگر کیهان شناسی عنوان دوم: انحراف از مدل استاندارد کهیانشناسی با مطالعه کهکشان مسیه ۱۰۱

عنوان اول: ابرنواخترهای نوع اول آ به عنوان کاوشگر کیهان شناسی عنوان دوم: انحراف از مدل استاندارد کهیانشناسی با مطالعه کهکشان مسیه ۱۰۱


سخنران اول: مجتبی روشنا - دانشگاه شیراز
سخنران دوم: محمد ریاحی زمین –  دانشگاه شیراز

چهارشنبه، ۲۲ خرداد ۹۸
ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
رصدخانه ابوریحان بیرونی