نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کیهان‌شناسی کوانتمی

کیهان‌شناسی کوانتمی


سخنران: نازنین روشن شاه - دانشگاه شیراز
نوزدهم اردیبهشت ۹۷
ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
رصدخانه ابوریحان بیرونی