نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

Black Hole Remnant in Massive Gravity

Black Hole Remnant in Massive Gravity


سخنران: بهزاد اسلام‌پناه - دانشگاه شیراز
چهارشنبه، ۳۰ آبان ۹۷
ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
رصدخانه ابوریحان بیرونی